Rajd "Wiosna-2014" - Oddział PTTK im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział im. "Wojciecha Kętrzyńskiego" w Kętrzynie
Przejdź do treści

Rajd "Wiosna-2014"

Archiwum 2014
REGULAMIN
Młodzieżowego Rajdu Turystycznego "Wiosna - 2014"
organizowanego w dniu 10.05.2014 roku.
organizowanego w dniu 10.05.2014 roku.
I. ORGANIZATOR RAJDU:
Organizatorem rajdu jest Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie pod patronatem Burmistrza Miasta Kętrzyn i Wójta Gminy Kętrzyn.
II. CEL RAJDU:
                       - poznawanie walorów krajoznawczych Regionu Kętrzyńskiego,
                       - wyrabianie tężyzny fizycznej i nawyków uprawiania turystyki.
III.TERMIN RAJDU:

Rajd odbędzie się w dniu 10.05.2014 roku, w godz. 9.30 - 17.00.
Rajd odbędzie się na kilku trasach i rowerowych w rejonie Martian, Salpiku i Owczarni.
Trasy piesze o długości 7 - 15 km, rowerowe 25 - 40 km drużyny pokonują na podstawie mapy - szkicu, który uczestnicy otrzymają na punkcie startowym.
Zbiórka uczestników przy budynku PTTK ul. Pocztowa 5 o godz. 9.30.

IV. UCZESTNICTWO-ZGŁOSZENIA:

Udział w rajdzie zgłaszają szkoły i osoby indywidualne, które wraz ze zgłoszeniem dokonują wpłaty w wysokości 3,00zł/osoba (ubezpieczenie itp.) dla Ryszarda Małkowskiego (Kętrzyn, ul. Kwiatowa 2a/23) do dnia 7.05.2014 r. – kontakt  telefoniczny kom. 608-652-501.
Drużyny szkolne uczestniczą w Rajdzie wraz z opiekunem.
Obowiązuje strój turystyczny uwzględniający aktualne warunki pogodowe. Każda drużyna powinna posiadać podstawowe leki i środki opatrunkowe oraz przybory do pisania. Mile widziane drużyny z instrumentami muzycznymi.
V. KONKURSY:

Pokonując trasę należy wykonać szkic wraz z opisem. Na mecie rajdu przy ognisku (również pieczenie kiełbasy)  odbędzie się konkurs tematycznie związany ze znajomością regionu Warmii i Mazur.

RAJD ODBEDZIE SIĘ BEZ WZGLĘDU NA POGODE
DO MIŁEGO ZOBACZENIA
Komandor Rajdu
Ryszard Małkowski
Ryszard Małkowski
Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie
pod patronatem Burmistrza Miasta Kętrzyn i Wójta Gminy Kętrzyn

ZAPRASZA DO UDZIAŁU
w Młodzieżowym Rajdzie Turystycznym "Wiosna - 2014"
organizowanym w dniu 10.05.2014 roku.
Regulamin Rajdu w zakładce Rajd "Wiosna - 2014"
stat4u
Poczta
2013-2021 © Oddział PTTK im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.
Copyright © Rasten 2013. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści